fbpx

מדיניות פרטיות

פרטיות וסודיות

1.1 משתמש הקצה ו/או המפעיל מכיר בזאת שכל הדיונים, דירוגים, הערות, שירות לוח המודעות, חדרי הזום, הצ'ט, תמונת הפרופיל, שם המשתמש והפעילות באתר ו/או כל תשתיות הודעות ותקשורות באתר ("קהילות") הם פומביים ואינן תקשורות פרטיות, ולכן צדדים שלישים רשאים לקרוא את התקשורות של משתמש הקצה ו/או בית העסק וכן לצפות בתמונת הפרופיל, שם המשתמש והפעילות שביצע באתר מבלי ידיעתו. חברת בשיבה בריאה אינה שולטת או נותנת חסות לתוכן, להודעות או למידע הנמצא בכל קהילה ולכן חברת בשיבה בריאה מסתלקת באופן מפורש מכל חבות הנוגעת לקהילות ואינה אחראית לשום תוצאה הנובעת מהשתתפות משתמש הקצה ו/או המפעיל בקהילות. כל מידע שמשתמש קצה ו/או המפעיל מפרסם ו/או שנוצר על ידי השימוש באתר, בין אם בחדרי הזום, הצ'ט, בחדרי הדיונים, על לוחות המודעות או בכל דרך אחרת, אינו מידע שחלה עליו סודיות כלשהי. על ידי פרסום הערות, הודעות ו/או מידע אחר באתר, משתמש הקצה ו/או המפעיל מקנה לחברת בשיבה בריאה את זכות השימוש באותן הערות, הודעות ו/או מידע אחר לצורך קידום מכירות, פרסום, חקר שוק וכן לכל מטרה חוקית אחרת מבלי הגבלה של טריטוריה, זמן או כל הגבלה אחרת.

1.2 כל פרטיו האישיים של משתמש הקצה ו/או המפעיל (שם, תמונת הפרופיל, דואר אלקטרוני וכדומה) שמסר משתמש הקצה ו/או המפעיל במסגרת רישומו לאתר ושימושו באתר, ומידע שייאסף אודות דפוסי השימוש של משתמשי הקצה ו/או בתי העסק, יישמרו במאגרי המידע של חברת בשיבה בריאה.

1.3 חברת בשיבה בריאה תהא רשאית להשתמש בפרטיו האישיים של משתמש הקצה ו/או בית העסק ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש שלהם באתר, בכפוף לכל דין, לרבות לצורך:

1.3.1 העברת המידע למפעיל לצורך הפעילות ו/או השירות נשוא רכישת הכרטיסים בלבד. מובהר בזאת כי המפעיל אינו רשאי לעשות כל שימוש אחר במידע שיועבר אליו מבלי לקבל את הסכמתו המפורשת של משתמש הקצה אשר רכש את הכרטיס;

1.3.2 שיפור ותחזוקת השירותים, המידע והתכנים המוצעים באתר;

1.3.3 לשנות ו/או לבטל שירותים ותכנים הקיימים באתר;

1.3.4 מתן הודעות בקשר עם האתר והשימוש בו;

1.3.5 ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לצדדים שלישיים, ובלבד שהמידע כאמור יהיה אנונימי.

1.4 חברת בשיבה בריאה לא תעשה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום של משתמש הקצה אלא לביצוע תשלום בגין עסקה אותה ביקש משתמש הקצה לערוך, ופרטים אלו לא יועברו לאף גורם אחר זולת לצורך זה.

1.5 פרטי כרטיס האשראי אינם נשמרים במאגרי המידע של חברת בשיבה בריאה.

1.6 חברת בשיבה בריאה לא תמכור ו/או תשכיר ו/או תעביר את פרטיו האישיים של משתמש הקצה ו/או בית העסק, כפי שנמסרו לה על ידם, כולם או חלקם, לצד שלישי כלשהו, למעט לגוף מסונף אליה (חברת בת, חברת אם, חברה אחות, חברה בשליטה משותפת עם חברת בשיבה בריאהוכו'). אין באמור כדי למנוע מחברת בשיבה בריאה להעביר מידע סטטיסטי שאינו כולל פרטים מזהים לצדדים שלישיים.

1.7 למרות האמור לעיל, חברת בשיבה בריאהתהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש הקצה ו/או המפעיל לצד שלישי במקרים הבאים:

1.7.1 כאשר התקבלה הסכמת משתמש הקצה ו/או המפעיל;

1.7.2 משתמש הקצה ו/או המפעיל ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים, לפי שיקול דעתה הבלעדי של חברת בשיבה בריאה, לפגוע בחברת בשיבה בריאה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם; משתמש הקצה ו/או בית העסק עשה שימוש בשירותי חברת בשיבה בריאה באופן אשר לפי שיקול דעתה הבלעדי של חברת בשיבה בריאה עשוי להיות מעשה בלתי חוקי; אם התקבל בידי חברת בשיבה בריאה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי משתמש הקצה ו/או המפעיל לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים;

1.7.3 במקרה שבו חברת בשיבה בריאה תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפי משתמשי הקצה והמפעיל את הוראות תנאי השימוש.

1.8 פעילות האתר מבוצעת בסביבה מקוונת. לפיכך אין באפשרותה של חברת בשיבה בריאה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי חברת בשיבה בריאה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש הקצה ו/או למפעיל כל טענה, תביעה או דרישה כלפי חברת בשיבה בריאה.

1.9 בקרות מקרים שאינם בשליטתה של חברת בשיבה בריאה ו/או הנובעים מכח עליון, חברת בשיבה בריאה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

1.10 חברת בשיבה בריאה תהא רשאית לעשות שימוש ב – "עוגיות" (“cookies”) על מנת לספק למשתמש הקצה ו/או לבית העסק שירות מהיר ויעיל ולחסוך ממשתמש הקצה ו/או בית העסק את הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר.

גלילה למעלה
Depositphotos_148007811_xl-2015-2__1_-removebg-preview (1)

גלשו באתר והתרשמו ממגוון הפעילויות שלנו

רכשו כרטיס לפעילות או מנוי חודשי שמאפשר כניסה חופשית

Picture1

התרווחו בכורסה או דווקא לא ותפעילו את המוח והגוף בחברותא

התחברות / הרשמה
saç ekimi saç ekimi fiyatları iğneli epilasyon epilasyon marmaris escort fethiye escort bodrum escort izmir escort